Poročilo volilne komisije za izvedbo volitev ŠS UP FVZ

Na podlagi 17. člena Pravilnika o načinu volitev predstavnikov študentskih svetov članic Univerze na Primorskem in imenovanju predstavnikov študentov v organe ter komisije in delovna telesa članic Univerze na Primorskem z dne 29.3.2014, Volilna komisija za izvedbo volitev v ŠS UP FVZ objavlja