Ponovni razpis volitev v Upravni odbor UP FVZ – Seznam kandidatov

Dekanja UP FVZ prof. dr. Darja Barlič Maganja je na podlagi 51. člena Pravilnika o volitvah organov UP FVZ sprejela sklep o ponovnem začetku postopka in izvedbi volitev članov Upravnega odbora UP FVZ. Roki za volilna opravila, ki jih vodi volilna komisija, pričnejo teči s 4. 12. 2014. Več v priloženih dokumentih.

Skladno z rokovnikom se bodo volitve izvedle v PETEK, 23. 1. 2015, med 8. in 15. uro, v glavni pisarni UP FVZ v 3. nadstropju.

SEZNAM PRAVOČANO PRISPELIH IN POPOLNIH KANDIDATUR

ZA IZVEDBO VOLITEV ČLANOV UPRAVNEGA ODBORA UP FVZ

Volilna komisija je na sestanku, dne 12. 1. 2015, odprla vložene kandidature za izvedbo nadomestnih volitev člana upravnega odbora UP FVZ in ugotovila, da so na volilno komisijo pravočasno prispele naslednje popolne kandidature (po abecednem vrstnem redu priimkov):

  1. doc. dr. BABNIK KATARINA (Predlagatelj: Katedra za zdravstveno nego)
  2. izr. prof. dr. JURDANA MIHAELA (Predlagatelj: Katedra za Prehransko svetovanje – dietetiko)
  3. doc. dr. POKLAR VATOVEC TAMARA (Predlagatelj: Katedra za Prehransko svetovanje – dietetiko)
  4. ŠUMANSKI DRAGAN (Predlagatelj: Kolektiv strokovnih služb)
  5. doc. dr. ŽVANUT BOŠTJAN (Predlagatelj: Katedra za Prehransko svetovanje – dietetiko)