Pomen kompetentne obravnave uporabnikov zdravstvenih in socialnih storitev v času krize

Dne 09.09.2014 je v Kongresnem centru Thermana v Laškem potekala že 4. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo s področja zdravstvenih in socialnih ved z naslovom z naslovom »POMEN KOMPETENTNE OBRAVNAVE UPORABNIKOV ZDRAVSTVENIH IN SOCIALNIH STORITEV V ČASU KRIZE«, ki jo vsako leto organizira Visoka šola za zdravstvene vede Slovenj Gradec. S strani Fakultete za vede o zdravju Univerze na Primorskem, so se konference udeležili 4 predstavniki. Predstavljene so bile naslednje teme:

  • Vloga postavljanja ciljev pri spreminjanju navad, povezanih z zdravjem (mag. Tamara Štemberger Kolnik in dr. Katarina Babnik)
  • Predznanje kot element učnega okolja pri razvoju etičnih kompetenc (dr. Irena Trobec)
  • Vpliv poučevanja in učenja v kliničnem okolju na razvoj kompetenc v zdravstveni negi (dr. Vesna Čuk)
    Posredovanje s pomočjo psa kot del obravnave oseb s posebnimi potrebami (Živa Ketiš, dr. David Ravnik, Janja Murko)
  • Kritični pogled na različne pristope pri rokovanju z bolnikom (dr. David Ravnik)

Ključni povzetki konference, ki je vsebinsko povezala različne strokovnjake s področja sociale in zdravstva, so udeležence usmerili v razmišljanje o povezovanju ob oblikovanju učinkovite obravnave pacienta ter skrbi za lastno zdravje zaposlenih.