Podelitev diplom UP FVZ 2015

4. junija 2015 je v Cristoforo Colombo Kongresnega centra LifeClass v Portorožu potekala že 11. podelitev diplom UP Fakulteta za vede o zdravju.

Izmed 123-ih diplomantov, ki so na fakulteti diplomirali v preteklem obdobju, je dekanja prof. dr. Darja Barlič Maganja v dvorani podelila 99 diplom ter nagrade za najuspešnejše študente na posameznih študijskih programih 1. in 2. stopnje in nagrado za najboljše zaključno delo. Diplomantom in nagrajencem je za dosežek čestital prorektor za študijske zadeve Univerze na Primorskem izr. prof. dr. Dejan Hozjan.

Izmed vseh podeljencev je fakulteta izbrala najuspešnejšega študenta oziroma najuspešnejšo študentko na dodiplomskem in podiplomskem študiju, ki sta prejela nagrado, prav tako so nagrado prejeli študenti, ki so po oceni strokovne komisije najbolje napisali in zagovarjali svoje zaključno delo na dodiplomskem in podiplomskem študiju.

Nagrado za najuspešnejšega diplomanta oziroma najuspešnejšo diplomantko na dodiplomskem študiju je prejela Pavlina Rutar.

  • Diplomantko odlikujejo izjemna natančnost, vestnost in zavzetost. Tekom študija zdravstvene nege je svoje znanje nenehno dopolnjevala in presegala postavljene cilje učnih vsebin ter študijskega programa. Ob vsem tem je več kot uspešno krmarila med materinstvom in študijem, kar si nedvomno zasluži posebno priznanje.

Nagrado za najuspešnejšega diplomanta oziroma najuspešnejšo diplomantko na podiplomskem študiju je prejela Andreja Ljubič.

  • Andreja Ljubič je bila odlična študentka zdravstvene nege, njeno magistrsko delo presega nivo podobnih nalog na tem področju in je pomemben prispevek k stroki in nenazadnje tudi znanosti. V okviru študija se je udeležila izmenjave v tujini, kjer je aktivno sodelovala na tamkajšnjih konferencah, pohvali pa se lahko tudi z objavo članka v tujih revijah.

Nagrado za najboljše zaključno delo na dodiplomskem študijskem programu sta prejeli Ksenija Kragelj in Dijana Seizović, obe diplomantki študijskega programa Zdravstvena nega.

  • Diplomsko delo Ksenije Kragelj z naslovom »Porodi izven bolnišnice: kvalitativna analiza doživljanja žensk v Zgornjem Posočju« je nastalo pod mentorstvom mag. Mirka Prosena in predstavlja izjemen dosežek tako z vsebinskega kot tudi metodološkega vidika, saj gre za prvo tovrstno raziskavo v našem prostoru. Diplomantka je izbrala občutljivo in zahtevno tematiko, vendar je s svojimi izkušnjami ter poglobljenim razumevanjem presegla zastavljeni cilj.
  • Diplomsko delo Dijane Seizović z naslovom »Potrebe neozdravljivo bolnih po skrbi in človeških odnosih« je nastalo pod mentorstvom predav. Doroteje Rebec in je zaradi celovitosti v raziskovalnem pristopu ter sposobnosti poglabljanja v obravnavani problem prepoznano kot pomembno za področje paliativne oskrbe, pri čemer je razviden tudi izreden osebni angažma študentke, njena radovednost ter želja po razumevanju problematike.

Nagrado za najboljše zaključno delo na podiplomskem študijskem programu je prejela Klavdija Viler, študentka podiplomskega študijskega programa Dietetika, ki je magistrsko nalogo zagovarjala pod mentorstvom doc. dr. Tamare Poklar Vatovec in somentorstvom dr. Patrika Pucerja.

  • Študentka je pokazala izjemno zavzetost in samostojnost pri raziskavi, ki je preučevala prehranjevalni status in pojavnost sladkorne bolezni med prebivalci občine Izola. Opravila je poglobljeno analizo rezultatov ter podala usmeritve za reševanje problematike urejanja prehranskega stanja prebivalcev.

Vsem diplomantom in diplomantkam ter nagrajencem iskrene čestitke!

Fotoutrinke podelitve si lahko ogledate v fotogaleriji.