Podaljšana akreditacija študijskega programa 2. stopnje Zdravstvena nega za 7 let

Na UP Fakulteti za vede o zdravju je Nacionalna agencija RS za kakovost v visokem šolstvu izvedla postopek za podaljšanje akreditacije študijskega programa 2. stopnje Zdravstvena nega.

Evalvacijski obisk zavoda je potekal 28. novembra 2014. Evalvacija skupine strokovnjakov NAKVIS-a je bila uspešna. Prejeli smo odločbo z naslednjo vsebino:

Dekanja se je ob novici zahvalila predstavnikom UP FVZ ter študentom in mentorjem, ki so sodelovali pri pogovorih ob obisku evalvatorjev.

“Ob tem bi se želela zahvaliti vsem sodelavcem, mentorjem in študentom, ki so sodelovali in pripomogli, da smo reakreditacijo dobro pripravili in jo tudi izpeljali. “

dekanja UP FVZ prof. dr. Darja Barlič Maganja