NEDOVOLJENO parkiranje na intervencijskih površinah na območju Splošne bolnišnice Izola

Spoštovani!

Zaradi spoštovanja zakonskih določil in ugotovitev inšpekcijskega nadzora, ki ga je dne 26. 1. 2015 opravila inšpektorica Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Koper, vas obveščamo, da bo Splošna bolnišnica Izola od ponedeljka, 9. 2. 2015,  za  vsa vozila, ki bodo parkirana na intervencijskih površinah, odredila odvoz vozila na stroške lastnika le tega.

Prosimo vse obiskovalce, da upoštevate zakonska določila in ne parkirate vozil na intervencijskih poteh. Za intervencijsko pot se šteje tudi območje okrog krožišča pred vhodom v UP FVZ.

dekanja UP FRVZ

prof. dr. Darja Barlič Maganja