Hrana in prehrana za zdravje – Mediteranska hrana in prehrana, 16. – 17. 10. 15

Inštitut za živila, prehrano in zdravje
Fakultete za vede o zdravju Univerze na Primorskem
organizira 2. letno konferenco »Hrana in prehrana za zdravje« z naslovom

Mediteranska hrana in prehrana

v petek in soboto, 16. in 17. oktobra 2015,

v kongresnem centru Life Class Portorož.Več informacij in prijavnica

Ob svetovnem dnevu hrane želi UP FVZ z organizacijo 2. letne konference z naslovom »Mediteranska hrana in prehrana« osvetliti probleme lokalne oskrbe in lokalne hrane s poudarkom na mediteranski prehrani, prav tako pa je namen dogodka prenos znanja o mediteranski prehrani v stroko in širšo javnost ter skozi informiranje in promocijo graditi zaupanje stroke v lokalno hrano ter krepiti zavedanje o pomembnosti in prednosti uživanja lokalne hrane za zdravje. Konferenca je namenjena raziskovalcem, visokošolskim učiteljem in strokovnjakom iz prakse s področja dietetike, zdravja, živil in prehrane ter povezanih strok, pa tudi širši javnosti, ki jo obravnavane teme zanimajo.

predavanji nas bo počastilo 30 strokovnjakov, od tega 15 eminentnih predavateljev iz mediteranskih držav, ki bodo pokrili naslednja področja:

  • Splošne vidike mediteranske hrane in prehrane,
  • Tehnološke vidike mediteranske hrane in prehrane,
  • Kakovostne in varnostne vidike mediteranske hrane in prehrane,
  • Prehranske vidike mediteranske hrane in prehrane ter
  • Zdravstvene vidike mediteranske hrane in prehrane. Namen konference je izmenjati znanje med strokovnjaki in zainteresiranimi javnostmi, omogočiti razpravo o aktualnih izzivih, ki pestijo našo družbo, ter poiskati možne rešitve za nastale oz. prihajajoče probleme, obenem pa priložnost za druženje, izmenjavo znanj in idej, priložnost za tkanje novih vezi in sodelovanje. Pričakujemo udeležbo vseh zainteresiranih, ki delujejo na področju živil in prehrane. Predprijava poteka do 18. septembra 2015! Predavanjem bosta sledili okrogli mizi:
  • Petek, 16. 10. 2015, 14:00-15:30 – Nesnovna kulturna dediščina in sredozemska prehrana v slovenskem jeziku
  • Sobota, 17. 10. 2015, 16:30 – 17:30 – The role of the Mediterranean diet in our everyday life (v angleškem jeziku) Predstavljena dela na konferenci bodo objavljena v monografiji, ki bo izšla v ta namen, in bo dala vpogled v aktualno problematiko iz različnih vidikov. Program prvega dne (petek) bo potekal v slovenskem jeziku, medtem ko bo večerni del programa v petek in celoten program v soboto potekal v angleškem jeziku. Na Svetovni dan hrane, 16. 10. 2015, bo za udeležence konference organiziran Večer mediteranske kulinarične kulture. Abstrakte za poster sekcijo lahko prijavite do 7. 9. 2015Kontakti:Programski del/sponzorstvo:E: danhrane@fvz.upr.siPrijave in rezervacija nastanitve:E: booking@lifeclass.net DODELITEV LICENČNIH TOČK! Za dodelitev licenčnih točk na Zdravniški zbornici lahko zaprosi vsak udeleženec sam na posebnem obrazcu (dostopen na: http://www.zdravniskazbornica.si/f/3575/vloga-za-dodelitev-kreditnih-tock-za-spipdf). Poleg obrazca je potrebno dodati program konference in potrdilo organizatorja o udeležbi. Zbornica dodeli licenčne točke zdravnikom individualno na podlagi seznama udeležencev, ki ga Zbornici posreduje organizator srečanja.  

Vljudno vabljeni!

ORGANIZATORJI: