Znanost in teorija zdravstvene nege

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

• Primerjalni ekskurz glede mednarodnega razvoja zdravstvene nege kot poklica, povezanega s specifičnim znanjem
• Razvoj zdravstvene nege kot discipline in z njo povezani epistemološki problemi
• Pomen paradigm, konceptualnih modelov in teorije
• Premostitev prepada med teorijo in prakso: teoretično mišljenje in vpliv na prakso
• Kvantitativni, kvalitativni in akcijski pristop k preučevanju pojavov v zdravstveni negi
• Analiza virov/literature: branje in povzemanje znanstvene literature o zdravstveni negi, s ciljem diskusije in uporabe rezultatov v praksi.