Zdravstvena nega pacienta s kronično boleznijo v skupnosti

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

Obravnava pacienta z nalezljivimi obolenja v skupnosti:
• Prepoznavanje dejavnikov tveganja v okolju,
• Obvladovanje dejavnikov tveganja,
• Rehabilitacija po obolenju ali okužbi,
Obravnava pacienta z nenalezljivimi obolenji v skupnosti:
• Prepoznavanje dejavnikov tveganja v okolju,
• Obvladovanje dejavnikov tveganja,
• Rehabilitacija po obolenju,
Nasilje v socialnem okolju:
• Nasilje v družini, nasilje v delovnem okolju, nasilje med mladostniki,
Poznavanje osnov dolgotrajne oskrbe v skupnosti
Obravnava ogroženih skupin prebivalstva