Z dokazi podprta zdravstvena nega

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

Vsebina predmeta:
S pregledom znanstvene literature in drugih virov v zdravstveni negi, bodo študenti odgovorili na konkreten problem iz prakse zdravstvene nege.

• Viri informacij v zdravstveni negi
• meta-analiza, poljubno nadzorovani procesi in druge vrste dokazov/poskusov ter na dokazih temelječa praksa.
• Vloga priporočil v kliničnem sprejemanju odločitev in v prenosu znanja v prakso (uporaba raziskovanja)
• Iskanje dokazov v literaturi (Cochrane System, Medline, Cinahl, itd.)
• Smernice in omejitve uporabe znanstvenih dokazov v klinični praksi.