Raziskovanje v zdravstveni negi

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

• Vrste in metode raziskav v zdravstveni negi in na sorodnih področjih.
• Napake pri spoznavanju in argumentaciji.
• Pregled in ponovitev osnov statistike.
• Osnove prikaza podatkov, osnove vzorčenja in načrtovanja poskusov, pregled multivariatnih statističnih metod, osnove metaanalize.
• Zbiranje in vrednotenje virov, strokovno pisanje, organizacija znanosti, sistem znanstvenega objavljanja.
• Etika v raziskovanju, z dokazi podprta praksa v zdravstveni negi in na sorodnih področjih.
• Osnove psihometrije, anketno raziskovanje.
• Analiza vsebine, kvalitativno raziskovanje (etnografske metode, fokusne skupine).