Management zdravstvenih in socialnih organizacij

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

1 Osnove managementa in organizacije

2 Inoviranje managementa

3 Podobe in razvoj organizacij

4 Sistemsko razmišljanje in management

5 Politika organizacije in interesi udeležencev

6 Filozofija in kultura (vrednote, etika in morala) v organizaciji

7 Urejanje zadev in odločanje

8 Uspešnost organizacije

9 Managerska orodja za obvladovanje sprememb v organizaciji