Izbrane vsebine iz uporabe IKT v zdravstvu

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

Pri predmetu si pregledajo uporabniške rešitve in možnosti njihove praktične uporabe v zdravstvu:

Projektno vodenje s pomočjo IKT

Upravljanje in organizacija podatkov in IKT

Spodbujanje učinkovitosti pri delu z IKT

Skupinsko delo in IKT

Informacijska varnost (orodja za njeno zagotavljanje s pomočjo IKT)

Delo z osebami s posebnimi potrebami s pomočjo IKT in asistivnimi tehnologijami

Delo s sistemi za upravljanje izobraževanja in razvoj e-vsebin

Oblikovanje in skrbništvo nad spletnimi stranmi (osnovno delo z orodji in sistemi za upravljanje vsebin)

Orodja za podporo raziskovalnemu delu (Napredno iskanje po specializiranih zbirkah podatkov, orodja za citiranje in navajanje virov, orodja za zbiranje podatkov. orodja za analizo kvantitativnih in kvalitativnih podatkov)