E - Dokumentiranje v zdravstveni negi

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

Vsebina predmeta:

Strateško načrtovanje informacijskega sistema
• Enotna metodologija razvoja informacijskih sistemov informacijskega sistema EMRIS – strateško planiranje
• Posebnosti pri snovanju informacijskih sistemov s področja zdravstvene nege

Razvoj informacijskih sistemov.
• Osnovni pojmi s področja informacijskih sistemov ter informacijskih sistemov v zdravstveni negi
• Uvod v analizo poslovnega okolja (s specifikami zdravstvene nege)
• Analiza in modeliranje organiziranosti ter poslovnih procesov
• Analiza in modeliranje podatkov
• Orodja za delo s podatkovnimi bazami
• Orodja za razvoj programskih rešitev
• Spletna tehnologija
• Opredelitev zahtev in arhitekture informacijske rešitve
• Razvoj informacijskega sistema
• Dokumentiranje informacijskega sistema

Opredelitev zahtev za informacijski sistem za podporo izvajanju zdravstvene nege:
• Proces zdravstvene nege
• Sodobni načini dokumentiranja
• Klasifikacije v zdravstveni negi (npr. ICNP, NANDA)
• Pregled nekaterih obstoječih rešitev, načrti za prihodnost
• Primer opredelitve zahtev (s poudarkom analize)

Ključni zdravstveni informacijski (pod)sistemi in procesi, ki jih ti podpirajo:
• informacijski sistemi za podporo poslovnim procesom in procesom odločanja v zdravstvenih zavodih (bolnišnice, zdravstveni domovi) ter njegovi podsistemi
• ostali specialni informacijski (pod)sistemi (, epidemiološki informacijski sistemi, informacijski (pod)sistem za spremljanje bolnišničnih okužb, laboratorijski informacijski (pod)sistem, rentgenološki informacijski (pod)sistem, sistem zdravstvene kartice ZZZS, informacijska podpora izvajanju dolgotrajne oskrbe)

Sistem poročanja v zdravstvu
• ključni subjekti zdravstvenega sistema
• zakonske podlage poročanja v zdravstvu, standardne mednarodne metodologije poročanja v zdravstvu
• standardizacija v zdravstveni informatiki (organizacija na svetovnem, evropskem in nacionalnem nivoju, elektronski zdravstveni zapis, dokumentiranje v zdravstveni negi)
• sistem poročanja znotraj zdravstvenih zavodov, med zdravstvenimi zavodi, poročanje med ključnimi subjekti zdravstvenega sistema – Ministrstvo za zavarovanje, zdravstvene zavarovalnice, ZZZS, ICZ, ZZV)

Strateški cilji, vizije in usmeritve RS Ministrstva za zdravje na področju e-zdravstva ter usmeritve EU na tem področju.

Poslovni, organizacijski in strateški procesi organizacijskih enot za informatiko in njihov vpliv na področje zdravstvene nege. Študenti se bodo v svojem delovnem okolju srečevali z navedenimi procesi, zato jih morajo razmeroma dobro poznati, da lahko kakovostno in na smoteren način uporabljajo informacijski sistem za čim učinkovitejšo podporo zdravstvene nege. Študentje bodo v tem sklopu predavanj spoznali:
• Control Objectives for Information and Related Technologies (COBIT), t.j. delovni okvir s pripadajočimi orodji, ki omogočajo vodstvu, da zapolni vrzel med zahtevami po nadzoru informatike, problemi tehnične narave in poslovnimi tveganji.