Preprečevanje bolnišničnih okužb

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

Zakonske podlage in strokovne smernice ter organizacija služb za preprečevanje bolnišničnih okužb:
• Organizacija zdravstvenih ustanov in preprečevanje ter obvladovanje bolnišničnih okužb
• Zakonodaja in dokumentacija
• Organizacija službe za preprečevanje okužb povezanih z zdravstvom

Bolnišnične okužbe:
• Razločevanje kolonizacije, kontaminacije in okužbe

• Najpomembnejši povzročitelji bolnišničnih okužb
• Nastanek bolnišničnih okužb in dejavniki tveganja

• Načini prenosa
• Problem multiplorezistentnih bakterij
• Okužbe z vodo in živili
• Okužbe v laboratorijih in preprečevanje
• Okolje in bolnišnične okužbe
• Epidemija bolezni izven ustanov in preprečevanje izbruhov v zdravstvenih ustanovah
• Zdravstveni delavci kot vir okužbe

• Zaščita zdravstvenih delavcev pred okužbo na delovnem mestu

• Bolnišnične okužbe pri posebnih skupinah bolnikov (novorojenčki, starostniki, imunskosuprimirani bolniki, bolniki z opeklinami, bolniki po transplantaciji)
• Bolnišnične okužbe različnih anatomskih sistemov (okužbe sečil, prebavil, CŽS, dihal)
• Bolnišnične okužbe v povezavi z medicinskimi posegi (endoskopije, kirurške rane, intravenski katetri, urinski kateter, operacije oči)
• Preprečevanje prenosa bacilov tuberkuloze v zdravstvenih ustanovah
• Bolnišnične okužbe v enotah intenzivne terapije in na hemodializi