Psihologija

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

1. Psihologija prehrane:
Vpliv psiholoških dejavnikov na prehranjevanje
Osebnostni vidiki hranjenja in prehranjevanja in zdravje
Vpliv družbenih dejavnikov na prehranjevanje
Oblikovanje svojega odnosa do prehrane in dejavniki izbire prehrane (okus, vonj, barva, kakovost, oblika, embalaža, družina, družba, kultura)
Prehrana in emocije (bazične emocije, povezane s prehrano, emocionalni odnos do hrane, do prehrambnih izdelkov, do izbire hrane, vedenje v odnosu do prehrane (nagrajevanje, kaznovanje, izogibanje, navade, priprava hrane itd.)
Prehrana in osebnost
2. Uvod v zdravstveno psihologijo.
Biopsihosocialni vidiki zdravja in bolezni.
Razumevanje zdravja in bolezni in psihološkega odzivanja na bolezen.
3. Temelji duševnega delovanja.
Biološka podlaga duševnosti, dednost, funkcionalna organizacija možganov in psihična dejavnost.
Določitev razmerja med pridobljenim in vrojenim
4. Osebnost, zdravje in stres.
Reakcije na stres in obremenitve
Psihološki modeli stresa

Načini spoprijemanja
Osebnostni konstrukti, povezani s stresom in stresnim odzivanjem (optimizem, osebnostna čvrstost, tip A in B vedenja
5. Emocije in njihov vpliv na posameznikovo vedenje
6. Motnje razpoloženja.
Anksioznost. Emocionalni problemi, težave in motnje. Bolečina, tesnoba, strah.Glavne oblike anksioznih motenj.
7. Socialni stiki in vplivi
Fizična bližina. Verbalna in neverbalna komunikacija.
Konformiranje. Prosocialno in proindividualno vedenje. Situacijske determinante prosocialnega vedenja. Psihologija altruizma in empatija. Odločanje za altruizem. Vedenje, vpliv čustev, starost, spol.
8. Komunikacija. Komunikacijske in druge spretnosti v medosebnih stikih.