Osnove managementa v zdravstvu

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

Osnove managementa: strukturalne dimenzije organizacij, komunikacija, tipologija organizacij, odločanje, organizacijska kultura, raziskovanje v managementu;
Kadrovski management: kadrovanje, razvoj kadrov, stili vodenja, motiviranje, kakovost delovnega življenja, promocija zdravja na delovnem mestu;
Strateški management: strateško načrtovanje v organizaciji, menedžment sprememb, menedžment kakovosti;
Poslovno komuniciranje: osnove, vrste, komunikacija v svetovanju;
Poslovanje: profitne in neprofitne organizacije, zavodi, upravljanje v zavodih, manager v neprofitni organizaciji;
Ekonomika v zdravstvu: sistemi zdravstvenega varstva v svetu, proučevanje poslovanja zavoda, reforme v zdravstvu.