Motnje hranjenja

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

1. Motnje hranjenja: diagnostične kategorije
1.1. Anoreksija nervoza, Bulimija nervoza in Kompulzivno prenajedanje
1.2. Nove oblike motenj hranjenja (Ortoreksija nervoza, Bigoreksija nervoza, Pregoreksija, Stresoreksija)
2 . Motnje hranjenja: etiološki modeli
2.1. Socialne in kulturne determinante: družina, mediji, subkulture in socialna mreža
2.2. Biološke determinante: genetski in fiziološki rizični faktorji
2.3. Psihološke determinante: osebnost in psihopatologija
2.4. Mnogovrstne determinante motenj hranjenja
3. Prevalenca motenj hranjenja in z njimi povezanih vedenj za izgubo teže
3.1. Prevalenca motenj hranjenja
3.2. Prevalenca vedenj, povezanih z izgubljanjem teže, ki so povezana z motnjami hranjenja
4.1. Definicija rizika
4.2. Fizični in psihološki zdravstveni riziki sodelovanja pri vedenjih izgubljanja teže, ki so povezana z motnjami hranjenja: z anoreksijo nervoso, bulimijo nervoso in s subkliničnimi motnjami hranjenja
4.2.4. Dietno vedenje kot rizični faktor za klinične motnje hranjenja
5. Motnje hranjenja v zgodnjem otroštvu
5.1. Pika, ruminacija, odklanjanje hrane, pretirana ješčnost, izrazita izbirčnost
5.2. Sekundarna motnja hranjenja- pri boleznih
6. Motnje prehranjevanja
6.1. Količina hrane in overeating
6.2. Značilnost obrokov in nočno prenajedanje
7. Zdravljenje motenj hranjenja
8. Prehranska podpora pri motnjah hranjenja
– Prehranska podpora pri anoreksiji;
– Prehranska podpora pri bulimiji;
– Analiza različnih študij primera in podpora;
9. Preventiva motenj hranjenja
– Pomen pozitivne samopodobe;
– Učenje zdravega prehranjevanja;
– Osveščanje družbe o rizičnih skupina za nastanek motenj;
– Pozitivna vloga medijev.