Kemija

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

PREDAVANJA
SPLOŠNA IN ANORGANSKA KEMIJA
Elektronska struktura atoma
SEMINAR – iz področja historične umestitve orbitalne zgradbe atoma (Heisenberg in Schrödinger)

Kovalentna vez in medmolekulske vezi – Osnove teorije moekulskih orbital z enostavnimi primeri
SEMINAR – Biološki aspekti vodikove vezi
Kisline in baze
SEMINAR – Biološki aspekti kislin in baz
Oksidacija in redukcija – Reševanje redoks enačb v ionski obliki in njihov praktičen pomen
SEMINAR – Sodobnejši načini pridobivanja vodika z elektrolizo / Biološka oksidacija in redukcija
Važnejši elementi periodnega sistema
SEMINAR – vodik kot energent in problem njegovega skladiščenja / Litij in litijeve baterije / Vodik in njegovi izotopi v rastlinah (tritij) / Jod – historično biološki pregled / Selen v živilih / Biološki aspekti kloriranja vode / Procesiranje živil (ozon, SFE, ClO2) / Minerali v prehrani
Prehodni elementi in koordinacijske spojine – Teorija kemijske vezi v koordinacijskih spojinah
SEMINAR – Biološki aspekti prehodnih elementov
Cink, kadmij, živo srebro
SEMINAR – Biološki aspekti živega srebra in ribe
ORGANSKA KEMIJA
Alkani in cikloalkani
SEMINAR – steroidi, fitoestrogeni in lignani
Stereokemija
SEMINAR – Sučnost in narava
Nukleofilne substitucije in eliminacije s primeri
SEMINAR – Pregled
organskih reakcij, Zajčevo pravilo
Hidroksilna funkcionalna spojina in karboksilne kisline ter lipidi
SEMINAR – nekateri kompleksni alkoholi in njihovi estri / Vpliv toplotne obdelave na stabilnost sadnih sokov / Razdelitev lipidov in osnovne
kromatografske tehnike za analizo lipidov
Amini in fenoli – antioksidanti in biofenoli
SEMINAR – Antioksidanti, flavonoidi in biofenoli – oleuropein / antioksidanti – vitamin E / Karotenoidi v živilih
Ogljikovi hidrati in nadomestki saharoze
SEMINAR – Nadomestki saharoze in novejša zgoščevalna sredstva / Med in uporaba tekočinske kromatografije pri ugotavljanju njegove pristnosti
Amino kisline, peptidi, proteini, nukleinske kisline
SEMINAR – GMO
VAJE IZ KEMIJE
SKLOP: Lipidi, maščobe in TAG: Določevanje sestave maščobnih kislin olja
(lipidi, maščobe, olja, TAG, karboksilne kisline
osnove transesterifikacije, osnove plinske kromatografije, princip vaje in praktično delo)
SKLOP: Fenoli / Antioksidanti / tokoli – Določevanje vsebnosti alfa tokoferola v olju
(navezava na seminar, princip UV spektroskopije, princip tekočinske kromatografije visoke zmogljivosti,
princip vaje in praktično delo, princip vaje in demonstracija)