Informatika v zdravstvu

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

Teoretični del:

Strojna oprema
Programska oprema
Podatki in podatkovne baze
Omrežja in telekomunikacije
Internet in njegove storitve
Informacijski sistemi
Informacijski sistemi v zdravstvu
Informacijska varnost
Modeli odločanja
Strategije in ključni projekti informatizacije zdravstva v Sloveniji in državah EU

Praktični del:

Uporabniške rešitve in možnosti njihove praktične uporabe v zdravstvu
Programi za urejanje besedil
Programi za urejanje preglednic
Programi za osnovno delo s podatkovnimi bazami
Osnovno delo s statističnimi programi (npr. SPSS)
Orodja za skupinsko delo
Koncepti informacije varnosti v praksi
Osnove dela s specializiranimi zbirkami podatkov (npr. EBSCO, Science direct)