Biokemija

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

1.Uvod v biokemijo
1a) biokemija kot veda
1b) molekulske osnove življenja
1c) medmolekulske interakcije
1d) molekula vode
1e) biološko pomembni elementi
2.Biomolekule
2a) aminokisline; struktura, lastnosti in funkcije proteinov; encimi: biokataliza, vloga
vitaminov in mikroelementov v funkciji encimov
2b) ogljikovi hidrati: struktura in biološka vloga
2c) lipidi in celične membrane
2d) nukleozidi in nukleotidi
3.Metabolizem in biosinteza
3a) ogljikovih hidratov (glikoliza; citratni cikel; transport elektronov, oksidativna fosforilacija in
uravnavanje nastanka ATP; glukoneogeneza; metabolizem glikogena;)3b)
lipidov (podrobneje o metabolizmu holesterola)
3c) nukleotidov
3d) aminokislin
4.Prebava osnovnih sestavin hrane, transport in vključitev v presnovo (hormonsko uravnavanje na primeru inzulina, glukagona, adrenalina in noradrenalina)
5.Osnove nutrigenomike
6.Problem debelosti