Biofizika

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

1. Količine in enote
2. Gibanje, masa
3. Navor in ravnovesje
4. Delo, energija, moč
5. Trdne snovi, kapljevine, plini
6. Atomi in molekule v gibanju
7. Elementi in izotopi
8. Sevanje
9. Temperatura
10. Naboj in tokokrog
11. Magnetno polje in magnetne sile
12. Valovanje
12a. Longitudinalno
12b. Tranzverzalno
13. Zrcala in leče
14. Specialna čutila
14a. Mehansko ojačanje zvoka
14b. Pretvorba mehanskega signala v električni potencial
14c. Odboj in lom svetlobe
14e. Pretvorba svetlobnega signala v električni potencial
14f. Leče in motnje vida
15. Biomehanika
15a. vzvodi
15b. biomehanika roke in stopal
15c. sile na disk v hrbtenici
16. Elektrokardiografija
17. Biofizika celice
17a. transportni sistemi
17b. membranski potencial
17c. Nerstov potencial
17d. Bioelektrične lastnosti ionskih kanalčkov
17e. Kanalopatije
17f. Ionske črpalke
17g. Elektrofiziologija
18. Delovanje možganov
18a. Električna aktivnost možganov
18b. Značilnosti možganskih ritmov
19. Energijska bilanca človeka
19a. energijski tok metabolizma
19b. Regulacija telesne temperature
20. Fizika in okolje
20a. Energija in viri energije
20b. Energija elektromagnetnega valovanja
20c. Naravni pojav tople grede
20e. Aerosol in klima
20f. ozon in CFC VAJE IZ BIOFIZIKEOSMOZA
Osmoza v rastlinskem in živalskem svetu
Osmoza in jajce-eksperiment
Osmoza –fizikalno ozadje
Osmoza-biološko ozadje