Zmožnosti in meje aerobne in anaerobne vadbe

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

Anaerobni trening
– Bioenergetika treninga (osnovni pojmi, energijski sistemi, bioenergijski prag, zmogljivosti, metabolne specifičnosti treninga)
– Hormonski odziv na trening (sinteza in sproščanje hormonov, receptorji hormonskih sprememb)
– Biomehanika anaerobnega treninga
– Adaptacija na anaerobni trening
– Vpliv spola in starosti
– Prehrana

Aerobni trening
– Bioenergetika treninga (osnovni pojmi, energijski sistemi, bioenergijski prag, zmogljivosti, principi treninga)
– Adaptacija na trening vzdržljivosti
– Limitni faktorji
– Vpliv spola in starosti
– Prehrana