Okoljski vplivi na človeka – adaptacija

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

– Osnove okoljskih faktorjev (regulacija v fizioloških sistemih)
– Okoljski faktorji v Ergonomiji
– Klimatski okoljski faktorji (vrocina, mraz, nadmorska višina, vlaga)
– Vadba oz. napor v razlicnih okoljskih faktorjih (mraz, vrocina, nadmorska višina)
– Adaptacija na toplo in mrzlo okolje
– Adaptacija na breztežnostno okolje
– Psihološki odziv cloveka na okoljske faktorje
– Fiziologija spanja in cirkadini ritmi
– Globalne težave (ogrevanje, varnost na delovnem mesti, onesnaženje)