Okoljska fiziologija

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

1. Okoljski vplivi, zdravstveni in fiziološki vidik telesne obremenitve s poudarkom na vidiku adaptacije in raziskovanja

2. Klimatski okoljski vplivi (vročina, mraz, nadmorska višina in globina, vlaga, globalne klimatske spremembe);

3. Zdravstveni in fiziološki vidik telesne obremenitve v posebnih okoljskih pogojih s poudarkom na vidiku adaptacije in raziskovanja

4. Telesni napor v posebnih okoljskih pogojih s poudarkom na vidiku adaptacije in raziskovanja (mraz, vročina, nadmorska višina)

5. Posledice interakcije posameznika in okolja s poudarkom na vidiku adaptacije in raziskovanja

6. Interakcija telesno aktivnega posameznika z okoljem s poudarkom na vidiku adaptacije in raziskovanja

7. Adaptacija na vroče in hladno okolje

8. Adaptacija na breztežnostno okolje

9. Psihološki odziv človeka na okoljske faktorje

10. Fiziologija spanja in cirkadini ritmi