Gibalna/športna aktivnost in zdravje

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

– vplivi gibalne/športne aktivnosti na pravilno rast in razvoj otroka ter vplivi na proces staranja
– principi spreminjanja telesnih znacilnosti in antropometricno vrednotenje sestave telesa
– telesna aktivnost in debelost ter prenizka telesna masa
– patofiziološka ozadja srcno-žilnih, presnovnih in rakavih obolenj ter bolezni kostno-mišicnega sistema
– pomen in vrsta kinezioloških intervencij za zmanjšanje degenerativnih sprememb
– pomen in vrsta kinezioloških intervencij za zmanjšanje tveganja za srcno-žilno obolevnost in bolezni presnove
– dejavniki tveganja ob povecani stopnji gibalne/športne aktivnosti
– omejitveni dejavniki telesne vadbe v otroštvu, starosti in najpogostejših patoloških stanjih: bolezni srca in ožilja, presnovne, kostno-mišicne bolezni in rak