Ergodidaktika

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

• Uvod v ergodidaktiko: naloge metodologija, zgodovina, vsebinske povezave z drugimi znanstvenimi področji,
• Načrtovanje človeških faktorjev v ergonomiji,
• Uporabne metode in oblike dela v funkciji prenosa ergonomskih znanj,
• Elementi artikulacije izobraževalnega procesa (priprava, izvedba, artikulacija) dela,
• Temeljna vprašanja sodobne ergodidaktike: analiza delovnih opravil, interakcija med človekom in strojem, sodobni didaktični pristopi k prenosu ergonomskih znanj, taksonomske prilagoditve poučevanja, konstruktivizem kot ergodidaktični sistem,
• Vloga in človekova osebnost pri prenosu ergonomskih znanj: fizične in psihične sposobnosti, komunikacija, samostojno raziskovalno in ustvarjalno delo, spremljava in analiza lastnega dela (refleksija, akcijsko raziskovanje).

>