Epidemiologija in ergoepidemiologija

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

– Splošna epidemiologija
– Ergonomska epidemiologija: deskriptivne metode dela, distribucije izpostavljenosti, korelacije, vzrocne povezave (t- test, chi kvadrat), vzrocna povezava med izpostavljenostjo (repetitivni gibi, vibracije, uporaba moci, hrup…) in boleznijo (sindromom cezmerne obremenitve, SCO): logisticna analiza, regresijska analiza.
– Vrednotenje vzrocne zveze
– Sistematicne napake in motece spremenljivke v ergonomski epidemiologiji
– Sindrom zdravega delavca in vpliv na rezultate epidemioloških študij