Razvoj novih in funkcionalnih živil

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

Osnovni postopki kreiranja novega živila;
-kreiranje procesa razvoja novega živila; interdisciplinarni timski pristop, evalvacija ideje, razvoj lastnosti od surovine do končnega izdelka, razvoj postopka izdelave, izvedba pilotnih in kliničnih testiranj,
-nove kategorije živil, nove sestavine in učinkovine živil,
-funkcionalna živila in živila, kreirana za posebne prehranske namene,
-nove tehnike in tehnologije; tehnologije minimalne obdelave, okoljsko trajnostni vidik, novi pristopi k zagotavljanju varnosti živil,
-notifikacija in avtorizacija »novega živila«, zakonske zahteve in EFSA smernice,
-osnovna zakonodaja s področja dovoljenih prehranskih in zdravstvenih trditev, označevanje, deklariranje, oglaševanje živil in podajanje informacij o novem živilu potrošniku,
-nova/tradicionalna živila po izvoru iz tretjih dežel; varnostni vidik,
-etični vidik novih živil.