Vrhunski šport in športno treniranje

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

• Uvod v športno treniranje
• Temelji športnih znanosti
• Nacini dela s športniki
• Ucinkovitost gibanja
• Fiziološke osnove treninga
• Razvoj gibalnih sposobnosti
• Fiziološka testiranja
• Modeliranje športnega treninga
• Analiza gibanja
• Psihološko profiliranje
• Raziskovalni dizajn in analize
• Profesionalni razvoj skozi šport