AK Prilagojena gibalna / športna aktivnost

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

Opis vsebine:
• Nova filozofija, nova paradigma in novo razumevanje drugacnih:
– eticne vrednote, ki spreminjajo paradigmo
– spreminjanje odnosa, razumevanja in obravnave oseb s posebnimi potrebami
– koncept vzgoje, izobraževanja in obravnavanja oseb s posebnimi potrebami
– zagotavljanje enakih možnosti in strokovno zagovorništvo
• Populacija oseb s posebnimi potrebami:
– klasifikacije
– modeli prilagajanja in pomoci osebam s posebnimi potrebami v razvoju in v procesu vzgoje in izobraževanja
– socialno vkljucevanje oseb s posebnimi potrebami in prosti cas
• Prilagajanje gibalno/športnih aktivnosti razlicnim skupinam oseb s posebnimi potrebami
• Krepitev telesnih in duševnih sposobnosti
• Premagovanje socialne izolacije oziroma izkljucevanja s pomocjo gibalno športnih dejavnosti
• Aktivno preživljanje prostega casa oseb s posebnimi potrebami
• Nacrtovanje in vodenje prilagojenih gibalno športnih aktivnosti razlicnim posameznikom in skupinam oseb s posebnimi potrebami