Preventiva in rehabilitacija zgornjih okončin v športu

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

• Anatomija zgornjih okončin
o Kosti, mišice, vezi in druge strukture prsne hrbtenice ter prsnega koša
o Kosti, mišice, vezi in druge strukture rame
o Kosti, mišice, vezi in druge strukture nadlahti in podlahti
o Kosti, mišice, vezi in druge strukture rok
o Funkcije mišic zgornjih okončin
• Živčno-mišično upravljanje gibanja s poudarkom na zgornjih okončinah
o Medmišična koordinacija metov
o Medmišična koordinacija potiskov in vlekov
o Razvoj gibalnih vzorcev in gibalno učenje
• Biomehanika zgornjih okončin
o Ključni biomehanski parametri kinematike in dinamike zgornjih okončin
o Primerni in kvarni biomehanski vzorci gibanja zgornjih okončin
• Mehanizmi nastanka poškodb z biomehanskega vidika
• Epidemiologija poškodb zgornjih okončin
o Pogostost poškodb zgornjih okončin v različnih športih
o Pogostost posameznih poškodb zgornjih okončin
• Najpogostejše poškodbe zgornjih okončin
o Različni tipi nestabilnosti ramena in lopatice, utesnitveni sindromi ramena, Bankartova lezija, SLAP lezija, preobremenitve in poškodbe rotatorne manšete, poškodbe bicepsa, poškodbe komolca, utesnitveni sindromi zapestja.
• Gibalna terapija za zgornje okončine
o Vadbena sredstva za razvoj jakosti in moči trupa, lopatično-torakalnega sklepa, rame, nadlahti in podlahti
o Raztezne vaje za mišice trupa, ramenskega obroča, rame, nadlahti in podlahti
o Lokalne stabilizacijske vaje za lopatično-torakalni predel, ramo in zapestje s komolcem
o Globalne stabilizacijske vaje
o Integracija in ciklizacija vadbenih vsebin – analitični in lokalni pristop
o Integracija in ciklizacija vadbenih vsebin – sintetični in globalni pristop
• Podporne tehnike v preventivi in rehabilitaciji
o Uporaba bandaž v preventivi in rehabilitaciji poškodb zgornjih okončin
o Uporaba elastičnih trakov v preventivi in rehabilitaciji poškodb zgornjih okončin
o Uporaba fizikalnih agnesov (herbalne obloge, ultrazvok, termoterapija, balneoterapija, električna in magnetna stimulacija) v rehabilitaciji poškodb zgornjih okončin
• Klinično vrednotenje za zgornje okončine
o Palpacija zgornjih okončin
o Testiranje jakosti mišic zgornjih okončin
o Testiranje gibljivosti mišic zgornjih okončin
o Funkcionalni testi zgornjih okončin
o Slikovne tehnike za vrednotenje zgornjih okončin
• Zunanji dejavniki tveganja za nastanek poškodb zgornjih okončin
o Oprema kot dejavnik tveganja za poškodbe zgornjih okončin
o Trenažni proces kot dejavnik tveganja za poškodbe zgornjih okončin
o Okolje kot dejavnik tveganja za poškodbe zgornjih okončin
• Notranji dejavniki tveganja za nastanek poškodb zgornjih okončin
o Starost in spol dejavnika tveganja za poškodbe zgornjih okončin
o Struktura in funkcija kot dejavnika tveganja za poškodbe zgornjih okončin
o Gibalne sposobnosti kot dejavniki tveganja za poškodbe zgornjih okončin
o Asimetrije v športu in pomen odpravljanja za preventivo