Osnove športne vadbe

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

Športna vadba kot sistem:
• Temeljne znacilnosti športne vadbe kot sistema
• Nacela procesa športne vadbe
• Biološke zakonitosti procesa športne vadbe

Clovek v procesu športne vadbe:
• Obremenitev
• Napor
• Utrujenost
• Odmor
• Vloga genetike za razvoj psiho-fizicnih zmogljivosti

Spreminjanje psihomotoricnih sposobnosti:
• Psihomotoricne sposobnosti
– Koordinacija
– Gibljivost
– Moc
– Hitrost
– Hitrostna vzdržljivost
– Dolgotrajna vzdržljivost
• Analiticna obravnava posameznih psihomotoricnih sposobnosti
– Substrukturiranost
– Biološka podlaga
– Omejitveni dejavniki
– Sredstva in metode za razvoj
– Kolicine in vsebine za razvoj

Ciklizacija v procesu športne vadbe:
• Cikli v procesu športne vadbe
• Splošna nacela in pomen spreminjanja kolicin in intenzivnosti vadbe
• Osnovna in specialna priprava
• Tappering

Vodenje procesa športne vadbe:
• Nacrtovanje procesa športne vadbe
• Dolocanje vadbenega cilja
• Postavljanje izhodišc
• Postopek izdelave vadbenega nacrta
• Izvedba procesa športne vadbe
• Nadzor procesa športne vadbe
Ocenjevanje uspešnosti procesa športne vadbe