Osnove iger z žogo

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

• Osnovni pojmi in naloge predmeta: razvojno-spoznavna, socializacijska, športno-rekreativna, zdravstvena naloga.
• Klasifikacija iger z žogo: kolektivne, kontaktne in nekontaktne, elementarne, športno-rekreacijske.
• Struktura iger z žogo: elementi tehnike in taktike iger z žogo (košarka, nogomet, odbojka, rokomet).
• Spoznavni procesi: didaktika oziroma metodika izbrane kolektivne igre z žogo, psihomotoricno ucenje, vloga transferjev.
• Psihološke osnove iger z žogo: razvojne teorije otroške igre, opazovanje, mišljenje in praksa (vadba), vloga emocij, motivacija in interesi.
• Procesi nacrtovanja in organizacija vadbe in tekmovanj v razlicnih okoljih.