Osnove ergonomije

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

Predavanja:

• Ergonomsko – ekološke obremenitve,
• Toplotno delovno okolje,
• Termoregulacija,
• Merjenje toplotnih faktorjev delovnega okolja,
• Univerzalni toplotni indeksi,
• Zašcita pred toplotnimi obremenitvami,
• Svetlobno delovno okolje,
• Fizikalne znacilnosti svetlobe,
• Fiziološke znacilnosti vidnih zaznav,
• Vidna obremenjenost,
• Fizikalne znacilnosti zvoka in hrupa,
• Fiziološke znacilnosti zaznav slušnih informacij,
• Vpliv hrupa na nekatere cloveške dejavnike,
• Hrup in delovna ucinkovitost,
• Dimenzijsko nacrtovanje delovnih mest,
• Ergonomski ocenjevalni postopki,
• Ocenjevalna analiza delovnega mesta,
• Merska analiza delovnega mesta,
• Prakticni primeri.

Seminarske vaje:
Seminarske vaje aplikativno dopolnjuje vsebino predavanj z reševanjem prakticnih problemov.