Management prireditev

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

– Osnove teorije organizacije:
– Opredelitev organizacije in športne organizacije,
– Organizacijske funkcije,
– Organizacijska struktura,
– Organizacijski procesi.
– Management športnih prireditev:
– Opredelitev športnih tekmovanj (prireditev),
– Opredelitev ucinkov velikih športnih tekmovanj,
– Opredelitev velikega športnega tekmovanja kot projekt,
– Opredelitev modela managementa športnih prireditev,
– Strateško nacrtovanje projekta športne prireditve,
– Operativno nacrtovanje projekta športne prireditve.