Izbrana poglavja iz sociologije

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

Izbrana poglavja v sociologiji bodo v prvi vrsti omogocila družboslovno usmerjeno oceno in vrednotenje športne/gibalne aktivnosti v razmerah naše družbe, primerjavo v svetu, zlasti v pogojih sodobne družbe. Poleg tega se bo študent seznanil z družbenimi zakonitostmi ter pojavih v izbranih izsekih clovekove gibalno ustvarjalne izraznosti, pridobil naj bi sociološko razsežnost fenomena GŠ aktivnosti.

Izbrane teme so naslednje:
• Uvod v sociologijo,
• Gibalna/športna aktivnost kot del materialne in duhovne kulture,
• Gibalno/športna aktivnost in proces socializacije,
• Gibalno/športna aktivnost in clovekove pravice,
• Socialna diferenciacija in gibalna/športna dejavnost,
• Diferenciacija spolov v gibalni/športni aktivnosti,
• Subkulture in gibalna/športna aktivnost,
• Vloga družine za gibalno športne aktivnosti,
• Mediji in šport oz. (gibalna/športna aktivnosti).