Izbrana poglavja iz sociologije

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

Predstavljeni so naslednji vsebinski sklopi:
• Družba kot konstruirana realnost
• Družba in posameznik
• Značilnosti družb tveganja
• Globalizacija
• Individualizacija
• Oris socioloških značilnosti slovenske družbe
• Razredna, etnična in spolna razdeljenost sodobnih družb
• Stigma ter odnos družbe do drugačnosti
• Sociologija telesa / družbena konstrukcija telesnosti
• Športno-gibalna dejavnost in proces socializacije.
• Športno-gibalna dejavnost ter njena vloga v procesih individualizacije / pomen telesnega izgleda in zdravja za identiteto sodobnega človeka
• Šport kot dejavnik družbene mobilnosti
• Šport in problematika spolnega ter rasnega / etničnega stigmatiziranja
• Subkulture in gibalna/športna aktivnost.
• Gibalno/športna aktivnost in človekove pravice.
• Mediji in šport oz. (gibalna/športna aktivnosti).