AK Gibalna / športna aktivnost v naravi 2

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

a. Izletništvo, pohodništvo, gorništvo in taborjenje, vešcine preživetja v naravi ter letne aktivnosti v naravi
• Pomen, vsebine in organizacija aktivnosti v naravi s spremljajoco vsebino
• Pomen izletništva, pohodništva, gorništva kot integralnega dela splošne kulture
• Vešcine šotorjenja, taborjenja in preživetja v naravi (postavitev tabora, šotora, bivaka, ognjev…).
• Doktrina vodenja in izvedba izletov v naravi ter krajših in daljših bivanj s spremljajoco vsebino
• Izvedba aktivnosti soteskanja
• Izvedba plezalnih aktivnosti v naravni steni
• Izvedba aktivnosti s kolesom
• Izvedba aktivnosti raftinga
• Osnove reševanja iz divjih voda
• Izvedba vec-dnevnega izleta v sredogorje in visokogorje
• Osnove orientacije v naravi ter izvedba orientacijskega teka oziroma pohoda
• Spoznavanje spremljajocih aktivnosti taborjenja (vožnja s kanuji, orientacijski tek, športno plezanje, lokostrelstvo, nordijska hoja, …)
• Spoznavanje možnosti za vkljucevanje vsebin aktivnosti v naravi v celostne programe varovanja zdravja in terapevtske programe, programe socialne integracije ter programe za kakovostno preživljanje prostega casa

b. Potapljanje, jadranje ter gibalne/športne aktivnosti v, na in ob morju
• Pomen, vsebine in organizacija aktivnosti v, na in ob morju s spremljajoco vsebino in aktivnostmi (veslanje, igre z žogo na vodi, skoki v vodo,…)
• Biomehanske in fiziološke zakonitosti potapljanja
• Priprava in vzdrževanje potapljaške opreme
• Nevarnosti v in na morju
• Ukrepi prve pomoci na morju
• Tehnike potapljanja in izvedba potopov
• Osnove tehnike jadranja in pomorske vešcine
• Pomorski predpisi in pravila o izogibanju trcenju na morju
• Osnove navigacije na morju in orientacije v naravi
• Spoznavanje aktivnosti na, v in ob morju kot vsebin kakovosti življenja ter aktivnega preživljanja prostega casa