AK Fiziologija napora

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

• Kardio-vaskulatorna adaptacija na vadbo
• Respiratorna adaptacija na vadbo
• Nevromišicna adaptacija na vadbo
• Termoregulacijski odziv in prilagoditve na vadbo
• Hormonalni odziv in prilagoditve na vadbo
• Mehanizmi utrujanja