Vpliv mediteranske prehrane pri bolnikih na peritonealni dializi na gastrointestinalne simptome in serumske vrednosti kalija in fosfatov – pilotna intervencijska randomizirana študija