Vpliv epidemije SARS-CoV-2 na rezultate kategoriziranja stanovalcev v domu starejših občanov