Vključenost svojcev v paliativno oskrbo na domu: pregled literature