Introduction to Chemistry

Content

Subject carrier

Description

PREDAVANJA
ANORGANSKA KEMIJA
1. Elektronska struktura atoma
SEMINAR
2.Periodni sistem elementov
SEMINAR
3.Kovalentna vez
SEMINAR – primeri razlage struktur nekaterih molekul
4.Ionska vez, kovinska vez in medmolekulske vezi
SEMINAR – vodikova vez
5.Anorganska termodinamika in kinetika
SEMINAR – kataliza
6.Kisline in baze
SEMINAR – Računanje pH
7.Oksidacija in redukcija
SEMINAR – Elektroliza
8.Elementi
SEMINAR
9.Prehodni elementi
SEMINAR – Vanadij in katalizatorji, avtomobilski izpušni plini
10.Koordinacijske spojine
SEMINAR – Obarvanost koordinacijskih spojin

ORGANSKA KEMIJA
1.Struktura in vezi v organskih molekulah
2.Alkani in cikloalkani
SEMINAR – nomenklatura IUPAC
3.Stereokemija
SEMINAR – Sučnost in narava
4.Osnove organskih reakcij
SEMINAR – Pregled organskih reakcij
5.Hidroksilna funkcionalna spojina
SEMINAR – Pregled specifičnih reakcij spojin s hidroksilno funkcionalno spojino
6.Amini in Fenoli
SEMINAR – Antioksidanti
7.Ogljikovi hidrati in heterocikli
SEMINAR
8.Amino kisline, peptidi, proteini, nukleinske kisline
SEMINAR
SEMINAR
Seminarji so sestavni del vsakega predavanega sklopa in kažejo na možen izbir tem, ki so včasih predpisane bolj podrobno (e.g. primeri razlage
struktur nekaterih molekul), včasih pa si jih mora študent izbrati sam v dogovoru s predavateljem.
Struktura seminarja: (1/3 predstavitev študenta, 1/3 diskusija, 1/3 vprašanja).
VAJE IZ KEMIJE
SKLOP: Osnove laboratorijske tehnike /ponovitev osnov stehiometrije / gravimetrična pomagala – tehtnice in tehtanje / volumetrična pomagala – volumetrično posodje in birete / titracija princip vaje in praktično delo
SKLOP: Kisline in baze /nevtralizacijske titracije / Določevanje kislosti olja
SKLOP: Redukcija in oksidacija / jodometrične titracije – peroksidno število princip vaje in praktično delo