Environmental Health

Content

Subject carrier

Description

Osnove meroslovja in okoljskega naravosolovja.
Kroženje snovi v okolju (biogeokemični cikli snovi); kroženje ogljika, kisika, dušika, fosforja, žvepla).
Atmosfera; osnovne značilnosti in lastnosti atmosfere, dogajanja v atmosferi. Onesnaženost zraka; viri in vrsta onesnažil ter posledice. Okoljski monitoring kakovosti zraka.
Hidrosfera; osnovne lastnosti in pomen vode. Onesnaženost voda, posledice onesnaženja, mikrobiološka kakovost, fizikalno-kemijska kakovost. Okoljski monitoring kakovosti voda. Priprava pitne vode. Monitoring zdravstvene ustreznosti pitne vode.
Problematika odpadkov; ravnanje z biološko razgradljivimi odpadki in odpadnimi jedilnimi olji ter ločeno zbiranje odpadkov. Načrt gospodarjenja z odpadki, nevarni odpadki, odlaganje odpadkov.
Strupene kemikalije iz okolja v hrani in osnove prehranske toksikologije.