Delavnica o raku – Cancer Workshop 18.-22.5.2015

Organizator: UP Fakulteta za vede o zdravju

V okviru projekta: UP in SVET

Kraj dogodka: v prostorih UP FVZ

Termin dogodka: 18. – 22. maj 2015

Kontaktna oseba: prof. dr. Maja Čemažardr. Ana Petelincancerworkshop@fvz.upr.si
Ciljna skupina: Študenti, strokovna in laična javnost
 

Delavnica je namenjena dodiplomskim in podiplomskim študentom, raziskovalcem, akademskemu osebju, zdravnikom, medicinskim sestram ter vsej zainteresirani splošni populaciji. Cilj delavnice je dobiti celovit vpogled v značilnosti raka iz biološkega in medicinskega vidika s posebnim poudarkom na preprečevanju te bolezni, molekularnih poteh, ki sodelujejo pri nastanku in napredovanju te bolezni ter pristopov novih oblik zdravljenja.

V okviru večdnevne delavnice bo tako predstavljenih več vsebinskih sklopov, v okviru katerih bodo svoje poglede na problematiko podali številni ugledni strokovnjaki in raziskovalci s področja.

Program delavnice si lahko ogledate tukaj.

UP IN SVET – Mednarodna vpetost Univerze na Primorskem: operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: 3.: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.3.: Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.