VSEŽIVLJENJSKO UČENJE na UP FAKULETI ZA VEDE O ZDRAVJU

Cenik kotizacij

Kotizacija za udeležbo na strokovnih izobraževanjih UP Fakultete za vede o zdravju znaša 66 € (z DDV) in vključuje organizacijo izobraževanja, gradivo ter izdajo potrdila o udeležbi.

  • V primeru najmanj treh udeležencev iz istega zavoda oz. podjetja se prizna 10 % popust na višino kotizacije.
  • V primeru najmanj petih udeležencev iz istega zavoda oz. podjetja se prizna 15 % popust na višino kotizacije.
  • Diplomantom UP FVZ se prizna 10 % popust.
  • Mentorjem študentov UP Fakultete za vede o zdravju se prizna 50 % popust.
  • Višina kotizacije za študente s statusom kateregakoli visokošolskega zavoda je 15 € (z DDV).

Popusti se ne seštevajo.

PODATKI ZA NAKAZILO:

Znesek kotizacije nakažete na: UP FVZ, Polje 42, 6310 Izola, št. podračuna: 01100 – 6000006037 (namen: STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE in svoje IME in PRIIMEK). Račun oziroma potrdilo o plačilu pošljemo po izvedenem izobraževanju na naslov plačnika.

SPLOŠNI POGOJI PRIJAVE, ODJAVE IN PLAČILA KOTIZACIJE

Prijava na izobraževanje poteka preko spletne strani UP FVZ, z izpolnitvijo spletnega prijavnega obrazca. Ob prijavi je potrebno poleg osnovnih podatkov prijavitelja navesti točne podatke o plačniku kotizacije.

Kotizacijo je potrebno poravnati pred pričetkom izobraževanja, najkasneje do pet (5) delovnih dni pred izobraževanjem, s čimer je prijava potrjena.

Prisotnost na izobraževanju je pogoj za pridobitev potrdila o udeležbi. V primeru, da kotizacijo plačuje delodajalec na podlagi prejetega računa, ki ga UP FVZ izstavi po izvedenem izobraževanju, se udeležencu izobraževanja izda potrdilo o udeležbi po prejetem plačilu kotizacije.

Odpoved prijave na izobraževanje je možna le v pisni obliki, posredovani po e-pošti na naslov mariza.bulic@fvz.upr.si. V primeru odjave najkasneje do pet (5) delovnih dni pred izobraževanjem se prijavitelju povrne celotna vplačana kotizacija. V primeru odjave od vključno pet (5) do dva (2) delovna dni pred izobraževanjem zaračunamo stroške v višini 50% pripadajoče kotizacije. V primeru nepravočasne odjave, tj. od vključno dva (2) delovna dni pred izobraževanjem in manj, ali v primeru neudeležbe brez predhodne odjave se kotizacije ne vrača.

UP FVZ si pridržuje pravico do odpovedi izobraževanja zaradi premajhnega števila prijav, drugih objektivnih razlogov ali višje sile. V tem primeru se udeležencem, ki so vplačali kotizacijo, znesek v celoti povrne na račun, iz katerega je bila kotizacija nakazana.