8. mednarodna znanstvena konferenca – BLED 11.-12. 6. 2015

Vabimo vas, da se aktivno udeležite 8. mednarodne znanstvene konference

»Zdravstvene stroke in njihov odziv na zdravstvene potrebe družbe: na dokazih podprto in usklajeno delovanje«,

ki bo potekala 11. in 12. junija 2015, na Bledu

Konferenca je namenjena predstavitvi aktualnega raziskovalnega in razvojnega dela iz kliničnih okolij, visokošolskih in drugih zavodov ter predstavitvi razvojnih strategij na področju sodobne zdravstvene obravnave v zaostrenih ekonomskih pogojih. Na konferenco so vabljeni tudi magistrski in doktorski študenti in njihovi mentorji.

Postanite del kakovostnega dogodka, ki vam omogoča promocijo vašega raziskovalnega dela in delitev vaših spoznanj z drugimi strokovnjaki iz Slovenije in tujine.

Sooblikujte znanje in odgovornost.

Vljudno vabljeni k oddaji izvlečkov!

Dekanja Fakultete za zdravstvo Jesenice

izr. prof. dr. Brigita Skela Savič

Dekanja Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani

doc. dr. Marija Zaletel

Dekanica Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru

izr. prof. dr. Majda Pajnkihar

Dekanja Fakultete za vede o zdravju Univerze na Primorskem

prof. dr. Darja Barlič – Maganja