3. – 4. junij 2015 – TRAFOON delavnica “Ajda med tradicijo in inovacijo”

Organizatorji: UP Fakulteta za vede o zdravju, UL Biotehniška fakulteta, Izobraževalni center PIRAMIDA Maribor in Fagopyrum – slovensko društvo za promocijo ajde

V okviru projekta: TRAFOON

Kraj dogodka: Izobraževalni center PIRAMIDA Maribor, Park mladih 32000 Maribor, Slovenija

Termin dogodka: 3. – 4. junij 2015

Odgovorna oseba: prof. dr. Peter Raspor, peter.raspor@fvz.upr.si

Kontaktna oseba:  Mateja Ambrožič mateja.ambrozic@bf.uni-lj.si

Ciljna skupina: zainteresirana strokovna in laična javnost

Dogodek je namenjen promociji ajde in njenih izdelkov, kakor tudi izmenjavi izkušenj, dobrih praks in pristopov, tako v tehnološkem kot tudi v prehranskem pogledu in je namenjen vsem, ki jih to področje zanima, tako strokovno kakor tudi ljubiteljsko. Delavnica pokriva celotno področje od zrnja do izdelka in se dotakne vseh prednosti in slabosti v živilsko prehransko oskrbovalni verigi ajde in njenih izdelkov z vsebinami, ki bodo predstavljene s 23-imi deli, s katerimi se lahko seznanite v programu delavnice.

​ Delavnica “Ajda med tradicijo in inovacijo” – Program

 Prijavnica – dogodekPrijavnica  – praktična delavnica

 Workshop “Buckwheat Between traditionand innovation” – Programme
 

This project has received funding from the European Union’s Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no. 613912